Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Emprego e Desenvolvemento Local

Concello de Arzúa

programa renove de ascensores

O Departamento de Promoción Ecoómica INFORMA que: A Consellería de Economía e Industria convocou a orde pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas a actuacións de mellora da eficiencia enerxética e seguranza nas instalacións de ascensores existentes pertenencentes a comunidades de propietarios de edificios de vivendas. O prazo de

Ler Máis >>
Concello de Arzúa

Programa Emega

O Programa Emega está dirixido a emprendedoras e empresarias que crean emprego feminino por conta allea e empresa constituidas por mulleres baixo calquera forma societaria Emprende: axudas económicas para estimular a posta en marcha de iniciativas empresarias e creación do emprego feminino por conta propia e allea. Ata 22000 eurso. Innova: axudas economicas para promover

Ler Máis >>

Axudas a entidades para actividades e investimentos de promoción económica

Poderán optar aos programas contidos na presente convocatoria as entidades que cumpran os seguintes requisitos: – Estar legalmente constituídas. – Carecer de fins de lucro. – Desenvolver as súas actividades no ámbito territorial da provincia ou sobre temas de interese para a provincia. – Non estar incursa en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade

Ler Máis >>

Oferta de emprego

COMERCIAL HORECA (REF. C9) ACTIVIDAD/SECTOR: EMPRESA DEL SECTOR ALIMENTACIÓN UBICACIÓN: PROVINCIA DE A CORUÑA MISIÓN: Reportando a la Dirección Comercial, se responsabilizará del mantenimiento y ampliación de la cartera de clientes, así como de la entrega de la mercancía en la provincia de A Coruña. El cliente objetivo pertenece al Canal Horeca y similares.  FUNCIONES: Realización de

Ler Máis >>