Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Ordenanzas

Dende aquí podes consultar as ordenanzas fiscais que regulan a actividade no concello de Arzúa e que foron aprobadas polo pleno municipal.

Ordenanza municipal reguladora das axudas de emerxencia social

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL NO CONCELLO DE ARZÚA

Ver →

Ordenanza reguladora da utilización de edificios, locais e instalacións municipais

ORDENANZA USO DOS EDIFICIOS LOCAIS E INSTALACIÓNS

Ver →

ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL NOMEADO: «BOLSA DE EMPREGO DO CONCELLO DE ARZÚA»

ordenanza reguladora do servizo de intermediación laboral

Ver →

ORDENANZA MUNICIPAL PARA A PROTECCIÓN E CONSERVACIÓN DOS CAMIÑOS E VÍAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EN RELACIÓN COAS OPERACIÓNS DE SACA DE MADEIRA

ordenanza protección e conservación dos camiños e vías públicas municipais en relación coas operacións de saca de madeira Publicada no BOP nº 23 de data …

Ver →

ORDENANZA XERAL MUNICIPAL SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR E SEGURIDADE VIAL

Ordenanza Xeral Municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e Seguridade vial publicada no bop  nº 175 de data 13 de setembro de 2010

Ver →

ORDENANZA XERAL REGULADORA DO OUTORGAMENTO DE LICENCIAS DE PRIMEIRA UTILIZACIÓN OU OCUPACIÓN DE EDIFICACIÓNS

Ordenanza reguladora do outorgamento de licenzas de primeira utilización ou ocupación de edificacions

Ver →

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA INSTALACION DE TERRAZAS E OUTROS ELEMENTOS AUXILIARES EN TERREOS DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL

Ordenanza municipal reguladora da instalación de terrazas e outros elementos auxiliares en terreos de dominio público municipal Publicada no BOP nº 192 de data 8 …

Ver →

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA INSTALACION E FUNCIONAMENTO DE INFRAESTRUTURAS RADIOELÉCTRICAS

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA INSTALACIÓN E FUNCIONAMENTO DE INFRAESTRUTURAS RADIOELÉCTRICAS DO CONCELLO D Publicada no BOP nº 56 de data 23 de marzo de 2011

Ver →

Imposto sobre o valor de terreos urbanos.

Ordenanza reguladora do incremento de valor dos terreos de natureza urbana que se poña de manifesto a consecuencia da transmisión da súa propiedade. Imposto sobre …

Ver →

Servizos da aula de informática.

Ordenanza reguladora do prezo público polo uso dos servizos da aula de informática do concello. Servizos da aula de informática.

Ver →