Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Recollida de plásticos agrícolas

Os residuos plásticos agrícolas orixinan problemas medio ambientais si se queiman de forma incontrolada ou non son tratados ou almacenados axeitadamente.

Entre estes problemas destacan a contaminación do solo e das augas superficiais e subterráneas, ademais do impacto paisaxístico negativo.

Afortunadamente, a implantación de puntos recollida específica en cada parroquia e a prohibición da queima incontrolada destes residuos e o abandono dos mesmos, axudan a disminuir o impacto medioambiental dos plásticos agrícolas.