Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Recollida de plásticos agrícolas

Os residuos plásticos agrícolas orixinan problemas medio ambientais si se queiman de forma incontrolada ou non son tratados ou almacenados axeitadamente.

Entre estes problemas destacan a contaminación do solo e das augas superficiais e subterráneas, ademais do impacto paisaxístico negativo.

Afortunadamente, a implantación de puntos recollida específica en cada parroquia e a prohibición da queima incontrolada destes residuos e o abandono dos mesmos, axudan a disminuir o impacto medioambiental dos plásticos agrícolas.