Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Obras e Servizos

FUNCIÓNS OBRAS E SERVIZOS:

– Mantemento de estradas e vías de comunicación tanto no que se refire ao seu firme como aos desbroces de cunetas e masas comúns.

– Tamén ten cabida nesta concellaría o mantemento de servizos como: depuradora municipal, alumeado público, mobiliario urbano, xardíns, saneamento…

PRINCIPAIS ACTUACIÓNS LEVADAS A CABO:

  • Renovación de maquinaria e parque automovilístico do Concello dedicado a servizos de mantenemento: camión para a recollida de basura, biotrituradora, tractor para desbroce…
  • Construción da nova depuradora en Lema.
  • Mellora de firme e desbroces de pistas no rural.
  • Servizo municipal de auga potable en distintas parroquias.
  • Plans e obras de saneamento nos núcleos rurais.
  • Instalación de contedores soterrados na vila e incremento do reciclaxe tanto nas parroquias como nas vilas.
  • Creación do punto limpo.
  • Establecemento dun minipunto limpo no centro da vila.