Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Medio Ambiente

O medio natural, o seu coidado e a súa posta en valor foi e seguirá sendo unha das prioridades da actividade municipal.

Accións máis importantes para o noso Concello levadas a cabo neste ámbito son:

  • O peche do vertedoiro incontrolado de Maroxo.
  • A creación do punto limpo no parque empresarial.
  • A mellora da recollida selectiva de residuos que se apoiou na distribución dun maior número de contedores tanto na vila como nos núcleos rurais.
  • Construción de illas de contedores soterrados nas principais rúas da vila.
  • Recollida domiciliaria de papel e cartón.
  • Creación dun servizo de recollida de plásticos agrícolas nas parroquias.
  • Instalación dun minipunto limpo no centro da vila para a recollida de: cedés, aparatos electrónicos, teléfonos móbiles, baterías…