Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Centro de Información á Muller

Os Concellos de nosa Comarca, ó ser unha zona rural, necesitan de moita información tanto para as mulleres como para os homes; esta oficina é un Servicio máis ó que as mulleres poden acudir coa súa problemática e preocupacións para que alguén as escoite e poidan informalas. Polo tanto, Arzúa como cabeceira de Comarca, necesita deste Centro para tódalas mulleres da zona.

Dende este Centro infórmase dos dereitos a tódalas mulleres da Comarca e Concellos colindantes, pero ademais se traballa coas Asociacións de mulleres. Ofrécese conferencias, actividades culturales, obradoiros, etc., e así, conséguese chegar a cada muller que logo serán usuarias do Centro de Información á Muller (C.I.M.).

Este Centro crease có fin de informar, orientar e asesorar as mulleres da comarca de forma gratuíta, sobre calquer cuestión que lles suscite dudas ou curiosidades, en definitiva, facilitarlles as mulleres a información e o asesoramento rápido, individualizado e gratuito, sobre aspectos xurídicos, sociais e psicoloxicos, que lles permitan o exercicio e desenrolo dos seus dereitos.

Para chegar a cumprir nosos obxetivos traballamos en duas vertentes, que son:

.- ASESORAMENTO XURÍDICO: onde se lles asesora de todas aquelas cuestións legais que lles afectan, contribuindo con elo a garantizala defensa efectiva e a tutela dos seus dereitos, xa que as mulleres para exercer os seus dereitos necesitan, en primeiro lugar, coñecelo.

.- ASESORAMENTO PSICOLÓXICO: onde se lles asesora das cuestións de saúde que lles afecta; como as desordes alimenticias, a educación afectivo sexual, a depresión ou ansiedade, a sobrecarga da dobre xornada, a autoestima, etc.

CITA PREVIA

As CITAS do asesoramento Xurídico e do asesoramento psicolóxico, serán CONCERTADAS PREVIAMENTE

As características principias do Centro de Información á Muller son:

“DE BALDE, ANONIMATO E CONFIDENCIALIDADE”


O centro non só oferta os servicios dunha abogada e unha psicóloga senón que imparte cursos, talleres, conferencias, etc. como poden ser:

– Obradoiro con inquedanzas para as mulleres, como poden ser de manualidades, xardiñeria, cociña, saúde, etc.
– Charla-coloquios sobre distintos temas.
– Curso diversos con temáticas moi amplias, como por exemplo boas prácticas, novas tecnoloxias, educacionales, etc.
– Obras Teatrales
– Proxecciones de películas.
– Conferencias.
– Contacontos da Igualdade .

Unha actividade a destacar é o programa semanal en RADIO ARZÚA con contidos sociais, xurídicos e psicolóxicos de interese para a muller.

Co fin de mellorar todolos servicios enfocados a muller, dende este Centro de Información promoveuse a idea da elaboración dun “PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES MUNICIPAL”; o cal nos permita facer un análisis profundo da situación actual e real da muller arzúan detectando a súas necesidades máis básicas e primordiais e así poder poñer en marcha accións encaminadas a mellorar e resolver toda a problemática que rodea a muller.

O Primeiro Plan de Igualdade de Oportunidades do Municipio de Arzúa, foi aprobado no Pleno do día 28 de decembro de 2004 e a duración é de dous anos (2005-2006).
Actualmente atópase en vigor o Segundo Plan de Igualdade de Oportunidades Municipal de Arzúa cuia duración é dende o ano 2008 o ano 2011.

III Plan de IgualdadeII Plan de IgualdadeI Plan de Igualdade

Últimas novas

“Os mellores homes que podemos ser” titula unha campaña de concienciación en Arzúa contras as violencias machistas

Arzúa, 18 de novembro de 2022.- No marco do 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, o Concello de Arzúa, …

Ver →

Programa «Muller dixital»

O Concello de Arzúa, a través do seu Centro de Información ás Mulleres, acollerá o programa da Xunta de Galicia “Muller Dixital”, que ten por …

Ver →

O Concello de Arzúa organiza con SEDRA o obradoiro gratuíto “Encantada de coñecerme”

O Centro de Información ás Mulleres do Concello de Arzúa e a Federación de Planificación Familiar SEDRA desenvolverán un novo obradoiro presencial sobre autocoñecemento e …

Ver →

Servizo de apoio integral a coidadoras no medio rural

Ver →

XOGOARZUA2022

anexo I anexo II-1 Solicitude XOGARZÚA 2022. vers. 02-1 Solicitude XOGARZÚA 2022. vers. 02-1

Ver →

Arzúa presenta o programa de actividades con motivo do 25N

A área de Igualdade do concello de Arzúa, dende o CIM, ten preparadas diversas actividades con motivo da conmemoración do Día Internacional Contra a Violencia …

Ver →

LISTA ADMITIDOS CAMPAMENTO XOGARZUA 2021

Ver →

XOGARZUA 2021 LISTADO ORDEADO SEGUNDO CRITERIOS ESTABLECIDOS NAS BASES

Ver →

Xogarzúa 2021

O prazo de preinscricións será do 21 de maio ao 1 de xuño, preferiblemente en Sede electrónica do Concello. Haberá catro quendas, do 28 de …

Ver →

Obradoiros de Xénero: “Xogar non ten xénero”

O obxectivo prioritario é formar ás/ós menores na identificación dos roles e estereotipos que condicionan o seu comportamento e a súa relación co outro xénero, …

Ver →