Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Centro de Información á Muller

Os Concellos de nosa Comarca, ó ser unha zona rural, necesitan de moita información tanto para as mulleres como para os homes; esta oficina é un Servicio máis ó que as mulleres poden acudir coa súa problemática e preocupacións para que alguén as escoite e poidan informalas. Polo tanto, Arzúa como cabeceira de Comarca, necesita deste Centro para tódalas mulleres da zona.

Dende este Centro infórmase dos dereitos a tódalas mulleres da Comarca e Concellos colindantes, pero ademais se traballa coas Asociacións de mulleres. Ofrécese conferencias, actividades culturales, obradoiros, etc., e así, conséguese chegar a cada muller que logo serán usuarias do Centro de Información á Muller (C.I.M.).

Este Centro crease có fin de informar, orientar e asesorar as mulleres da comarca de forma gratuíta, sobre calquer cuestión que lles suscite dudas ou curiosidades, en definitiva, facilitarlles as mulleres a información e o asesoramento rápido, individualizado e gratuito, sobre aspectos xurídicos, sociais e psicoloxicos, que lles permitan o exercicio e desenrolo dos seus dereitos.

Para chegar a cumprir nosos obxetivos traballamos en duas vertentes, que son:

.- ASESORAMENTO XURÍDICO: onde se lles asesora de todas aquelas cuestións legais que lles afectan, contribuindo con elo a garantizala defensa efectiva e a tutela dos seus dereitos, xa que as mulleres para exercer os seus dereitos necesitan, en primeiro lugar, coñecelo.

.- ASESORAMENTO PSICOLÓXICO: onde se lles asesora das cuestións de saúde que lles afecta; como as desordes alimenticias, a educación afectivo sexual, a depresión ou ansiedade, a sobrecarga da dobre xornada, a autoestima, etc.

CITA PREVIA

As CITAS do asesoramento Xurídico e do asesoramento psicolóxico, serán CONCERTADAS PREVIAMENTE

As características principias do Centro de Información á Muller son:

“DE BALDE, ANONIMATO E CONFIDENCIALIDADE”


O centro non só oferta os servicios dunha abogada e unha psicóloga senón que imparte cursos, talleres, conferencias, etc. como poden ser:

– Obradoiro con inquedanzas para as mulleres, como poden ser de manualidades, xardiñeria, cociña, saúde, etc.
– Charla-coloquios sobre distintos temas.
– Curso diversos con temáticas moi amplias, como por exemplo boas prácticas, novas tecnoloxias, educacionales, etc.
– Obras Teatrales
– Proxecciones de películas.
– Conferencias.
– Contacontos da Igualdade .

Unha actividade a destacar é o programa semanal en RADIO ARZÚA con contidos sociais, xurídicos e psicolóxicos de interese para a muller.

Co fin de mellorar todolos servicios enfocados a muller, dende este Centro de Información promoveuse a idea da elaboración dun “PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES MUNICIPAL”; o cal nos permita facer un análisis profundo da situación actual e real da muller arzúan detectando a súas necesidades máis básicas e primordiais e así poder poñer en marcha accións encaminadas a mellorar e resolver toda a problemática que rodea a muller.

O Primeiro Plan de Igualdade de Oportunidades do Municipio de Arzúa, foi aprobado no Pleno do día 28 de decembro de 2004 e a duración é de dous anos (2005-2006).
Actualmente atópase en vigor o Segundo Plan de Igualdade de Oportunidades Municipal de Arzúa cuia duración é dende o ano 2008 o ano 2011.

III Plan de IgualdadeII Plan de IgualdadeI Plan de Igualdade

Últimas novas

XOGOARZUA2022

anexo I anexo II-1 Solicitude XOGARZÚA 2022. vers. 02-1 Solicitude XOGARZÚA 2022. vers. 02-1

Ver →

Arzúa presenta o programa de actividades con motivo do 25N

A área de Igualdade do concello de Arzúa, dende o CIM, ten preparadas diversas actividades con motivo da conmemoración do Día Internacional Contra a Violencia …

Ver →

LISTA ADMITIDOS CAMPAMENTO XOGARZUA 2021

Ver →

XOGARZUA 2021 LISTADO ORDEADO SEGUNDO CRITERIOS ESTABLECIDOS NAS BASES

Ver →

Xogarzúa 2021

O prazo de preinscricións será do 21 de maio ao 1 de xuño, preferiblemente en Sede electrónica do Concello. Haberá catro quendas, do 28 de …

Ver →

Obradoiros de Xénero: “Xogar non ten xénero”

O obxectivo prioritario é formar ás/ós menores na identificación dos roles e estereotipos que condicionan o seu comportamento e a súa relación co outro xénero, …

Ver →

OBRADOIROS CIM

Desde o CENTRO DE INFORMACIÓN ÁS MULLERES de Arzúa programáronse para o mes de SETEMBRO estes cursos e charlas para todas aquelas persoas que estean …

Ver →

Obradoiro de cociña en Pantiñobre

Terá lugar no local social de Pantiñobre o 8 de Abril de 18:00 a 20:00. É necesario inscribirse previamente xa que as prazas son limitadas.A …

Ver →

Charla sobre os «Mitos na menopausea»

Terá lugar no local social de Oíns. E necesario inscribirse previamente xa que as prazas son limitadas. A inscrión comeza o 9 de Marzo chamando …

Ver →

Obradoiro de cociña en Oins

Terá lugar no local social de Oíns o 16 de Marzo de 18:00 a 20.00. E necesario inscribirse previamente xa que as prazas son limitadas. A …

Ver →