Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Contratacións

Concello de Arzúa

Bases de licitación para a autorización da instalación e explotación de DÚAS BARRAS DE BAR no recinto dos concertos da Festa do Queixo 2023

Con motivo da celebración da Festa do Queixo do ano 2023, publícanse as bases de licitación para a autorización da instalación e explotación de DÚAS BARRAS DE BAR no recinto dos concertos. – Prazo de presentacion de ofertas: Ata o 23/02/2023 ás 23:59h – Enlace do Anuncio de licitación de «Licitacion ocupacion dominio publico para

Ler Máis >>
Concello de Arzúa

Contratación obra «Camiño Campo da Festa-Rendal de abaixo-Fucarelos e outros»

Anuncio Providencia alcaldia Informe motivado da necesidade Proxecto Prego de cláusulas administrativas particulares Anuncio apertura sobre B) (publicado pax. web o día 14 de setembro de 2018) Anuncio apertura sobre C) (publicado pax. web o día 19 de setembro de 2018) adxudicación (publicado pax. web o día 19 de outubro de 2018) Formalizacion (publicado pax. web o día 05

Ler Máis >>
Concello de Arzúa

Contratación do servizo de asistencia técnico urbanística.

A Xunta de Goberno Local con da 27 de febrero de 2018 acordou proceder a dita contratación, empregando para iso o sistema de procedemento negociado sen publicidade. As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do Concello,  acompañada da documentación e requisitos esixidos na cláusula 12ª do prego de cláusulas administrativas

Ler Máis >>