Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Contratación obra «Camiño Campo da Festa-Rendal de abaixo-Fucarelos e outros»

Anuncio

Providencia alcaldia

Informe motivado da necesidade

Proxecto

Prego de cláusulas administrativas particulares

Anuncio apertura sobre B) (publicado pax. web o día 14 de setembro de 2018)

Anuncio apertura sobre C) (publicado pax. web o día 19 de setembro de 2018)

adxudicación (publicado pax. web o día 19 de outubro de 2018)

Formalizacion (publicado pax. web o día 05 de decembro de 2018)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia