Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Contratación obra «Camiño Campo da Festa-Rendal de abaixo-Fucarelos e outros»

Anuncio

Providencia alcaldia

Informe motivado da necesidade

Proxecto

Prego de cláusulas administrativas particulares

Anuncio apertura sobre B) (publicado pax. web o día 14 de setembro de 2018)

Anuncio apertura sobre C) (publicado pax. web o día 19 de setembro de 2018)

adxudicación (publicado pax. web o día 19 de outubro de 2018)

Formalizacion (publicado pax. web o día 05 de decembro de 2018)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email