Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Acondicionamento e mellora do parque infantil de Arzúa

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 19/11/2009

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado sen publicidade

Prezo licitación: 67.628,43 € (IVE incluido)

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 21-12-2009

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 10.12.2009, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA de dita obra, á empresa  CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS JOSE RAMÓN por un importe de 67.628,43 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ao da notificación da adxudicación definitiva.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email