Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Acondicionamento de zonas para xogos tradicionais en Arzúa

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 23/10/2009

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado sen publicidade

Prezo licitación: 198.169,64 euros

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 19.11.2009

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 12.11.2009, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA de dita obra, á empresa  ATICORUÑA, S.L. por un importe de 197.914,44 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ao da notificación da adxudicación definitiva.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email