Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Acondicionamento de zonas para xogos tradicionais en Arzúa

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 23/10/2009

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado sen publicidade

Prezo licitación: 198.169,64 euros

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 19.11.2009

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 12.11.2009, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA de dita obra, á empresa  ATICORUÑA, S.L. por un importe de 197.914,44 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ao da notificación da adxudicación definitiva.

Compartir en facebook
Facebook
Compartir en twitter
Twitter
Compartir en linkedin
LinkedIn
Compartir en pinterest
Pinterest
Compartir en whatsapp
WhatsApp
Compartir en email
Email