Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

«Reurbanización da rúa das Dores, da rúa Calexo e da rúa do Convento».

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 25/10/2010

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado sen publicidade

Prezo licitación: 96.955,77 euros

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación: 25.10.2010

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 19.10.2010, acordou a ADXUDICACIÓN  de dita obra, á empresa CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ S.L., por un importe de 96.955,77 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro dos 15 días hábiles seguintes a aquel en que sexa recibida a notificación da adxudicación polos licitadores e candidatos.

Formalización do contrato:

En cumprimento do disposto no artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, a través do presente anuncio faise pública a formalización do seguinte contrato:

Tipo de contrato: Contrato de obras

Denominación: “Reurbanización da rúa das Dores, rúa Calexa e da rúa do Convento”

Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Local

Procedemento de adxudicación: negociado sen publicidade

Tramitación: normal

Orzamento de licitación: 96.955,77 euros (82.165,90 euros mais 14.789,86 euros en concepto de IVE ao 18%)

Data de adxudicación: 22 de outubro de 2010

Adxudicatario: CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ,S.L.

Importe de adxudicación: 96.955,77 euros (82.165,90 euros, mais 14.789,86 euros en concepto de IVE ao 18%)

Data de formalización: 26 de outubro de 2010.

Prazo de execución: 1,5 meses.

Data publicación da formalización: 15.12.2010

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia