Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO POR FILLAS E FILLOS MENORES DE TRES ANOS

Os Servizos Sociais do Concello de Arzúa INFORMAN que a Consellería de Política Social ven de publicar as bases polas que se rexerá a concesión da PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO POR FILLAS E FILLOS MENORES DE TRES ANOS PARA O ANO 2016

Persoas beneficiarias:
* Aquelas persoas que teñan fillas ou fillos menores de 3 anos o 1 de xaneiro de 2016 (nados entre o 2 de xaneiro de 2013 e o 1 de xaneiro de 2016.
* Que durante o ano 2014 ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivese obrigada a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estar obrigadas a iso.
* Que as persoas proxenitoras teñan a súa residencia habitual en Galicia.
* Que na data da solicitude os nenos ou as nenas convivan coa persoa solicitante.

A documentación necesaria para poder tramitar a prestación sería:
– Copia do libro de familia.
– Certificado de empadroamento colectivo.
– Copia do DNI da persoa solicitante e do cónxuxe ou parella, se é o caso.
– Copia da sentenza de nulidade, separación ou divorcio, se é o caso.
– Copia de resolución xudicial ou administrativa que declare a adopción ou acollemento, se é o caso.

Para máis información pódense dirixir aos Servizos Sociais do Concello, PREVIA CITA, antes do día 29 de febreiro de 2016.

Compartir en facebook
Facebook
Compartir en twitter
Twitter
Compartir en linkedin
LinkedIn
Compartir en pinterest
Pinterest
Compartir en whatsapp
WhatsApp
Compartir en email
Email