Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Contratación de concesión do servizo de explotación das instalacións deportivas de piscina, cuberta e descuberta

Anuncio

Priego de cláusulas administrativas particulares

Prego de prescricións técnicas

Anuncio BOP de data 7 de marzo de 2018

Anuncio Doga nº 48 de data 8 de marzo de 2018

QO viabilidad Arzua 19.54.34 (publicado o día 13 de marzo de 2018)

QO anexo viabilidad Arzua 19.54.34 (publicado o día 13 de marzo de 2018)

Visita as instalacións: Comunícase as empresas interesadas en realizar unha visita as instalacións da piscina obxecto deste contrato, que o concello ten programada realizar esa visita con ditas empresas  o día 20 de marzo as 12.00 h. (publicado o día 13 de marzo de 2018)

Correción prego de cláusulas administrativas particulares: Na cláusula 15ª.- Criterios base para a adxudicación:

No apartado B1. REDUCCIÓN DA SUBVENCIÓN A EXPLOTACION: onde pon: «P: Puntos asignados a este criterio (36)» o correcto sería «P: puntos asignados a este criterio (40)». (publicado o día 14 de marzo de 2018).

anuncio apertura sobre B) (publicado na pax. web o día  10 de abril de 2018)

Anuncio apertura sobre C) (publicado na pax. web o día 4 de maio de 2018)

SUPENSION APERTURA SOBRE C) (publicado na pax web o día 9 de maio de 2018)

Anuncio apertura sobre C) (publicado na pax. web o día 30 de maio de 2018)

Adxudicacion (publicado na pax. web o día  16 de agosto de 2018)

Formalizacion (publicado na  pax. web o día 16 de agosto de 2018)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email