Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Contratación de concesión do servizo de explotación das instalacións deportivas de piscina, cuberta e descuberta

Anuncio

Priego de cláusulas administrativas particulares

Prego de prescricións técnicas

Anuncio BOP de data 7 de marzo de 2018

Anuncio Doga nº 48 de data 8 de marzo de 2018

QO viabilidad Arzua 19.54.34 (publicado o día 13 de marzo de 2018)

QO anexo viabilidad Arzua 19.54.34 (publicado o día 13 de marzo de 2018)

Visita as instalacións: Comunícase as empresas interesadas en realizar unha visita as instalacións da piscina obxecto deste contrato, que o concello ten programada realizar esa visita con ditas empresas  o día 20 de marzo as 12.00 h. (publicado o día 13 de marzo de 2018)

Correción prego de cláusulas administrativas particulares: Na cláusula 15ª.- Criterios base para a adxudicación:

No apartado B1. REDUCCIÓN DA SUBVENCIÓN A EXPLOTACION: onde pon: «P: Puntos asignados a este criterio (36)» o correcto sería «P: puntos asignados a este criterio (40)». (publicado o día 14 de marzo de 2018).

anuncio apertura sobre B) (publicado na pax. web o día  10 de abril de 2018)

Anuncio apertura sobre C) (publicado na pax. web o día 4 de maio de 2018)

SUPENSION APERTURA SOBRE C) (publicado na pax web o día 9 de maio de 2018)

Anuncio apertura sobre C) (publicado na pax. web o día 30 de maio de 2018)

Adxudicacion (publicado na pax. web o día  16 de agosto de 2018)

Formalizacion (publicado na  pax. web o día 16 de agosto de 2018)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia