Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

AXUDAS PARA A REALIZACION DE ESTUDOS UNIVERSITARIOS EN GALICIA

A Consellería de Educación convoca axudas destinadas a financiar os gastos de matrícula universitaria do alumnado que inicie estudos universitarios no curso 2014/2015 no Sistema Universitario de Galicia conducentes á obtención dun título oficial de grao.

Importe das axudas:
A dotación asignada a cada beneficiario será a do importe total da matrícula, incluídas as taxas de apertura de expediente e a expedición e mantemento de tarxeta de identidade, que será dun máximo de 862,90 euros para as titulacións encadradas dentro da rama de Ciencias, Ciencias da Saúde e Enxeñaría e Arquitectura e dun máximo de 618,10 euros para as titulacións encadradas dentro da rama de Artes e Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas.

Requisitos académicos:
Acreditar unha cualificación nas probas de acceso á universidade (PAU) ou noutras ensinanzas que lle permita o acceso cunha nota media igual ou superior a 5 puntos e inferior a 5,5 puntos, excluíndo a fase específica.
Estar matriculado por primeira vez en primeiro curso nunha universidade do Sistema Universitario de Galicia no curso académico 2014/2015 dun mínimo de 60 créditos en ensinanzas conducentes á obtención dun título oficial de grao.
Non estar en posesión dunha titulación universitaria do mesmo nivel ou superior ao correspondente aos estudos para os cales solicita a axuda.

O prazo para solicitar estas axudas estará aberto ata o 8 de novembro de 2014.
Máis información no DOG do 8 de outubro de 2014 e en www.edu.xunta.es

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email