Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

CONTRATACION DO SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS

Anuncio de licitación

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2014/10/16/2014_0000010822.pdf

(publicado na paxina web con data 16/10/2014)

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141028/AnuncioL106-091014-0002_gl.pdf (Publicado na paxina web con data 28/10/2014)

ANUNCIO apertura sobre B (publicado  na páxina web con data 24/11/2014)

Adxudicación (publicado na páxina web con data 24/01/2015)

Formalización (publicado na páxina web con data 03/02/2015)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia