Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

AXENTE TIC

BASES EDUCADOR FAMILIAR
BASES AXENTE TIC 2016

anuncio bases BOP nº 78 de 26 de abril de 2016

anuncio convocatoria doga nº 88 de 10 de maio de 2016

Prazo de presentación de solicitudes dende o día 11 de maio de 2016 ata o día 23 de maio de 2016, ambos inclusive.

LISTA PROVISIONAL (publicada pax. web o 6  de xuño de 2016)

lista provisional axente tic correxida II 2016 (publicada pax. web o  8 de xuño de 2016).

Debido a un  erro  na lista provisional publicada o día 6 de xuño de 2016, na que se  omitira o seguinte parágrafo: «E facer saber, aos cinco aspirantes excluidos, que dispoñen do mesmo prazo de 10 días hábiles, a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución, para presentar as reclamacións que consideren oportunas e/ou para subsanar os defectos ou omisións que quedaron indicados, á vista da documentación presentada coas súas solicitudes.»

Polo tanto o prazo para presentar as subsanacions será desde o día 9 de xuño ao 20 de xuño.

As persoas que xa presentaron a subsación  esta será válida.

lista definitiva  (publicada pax. web o 21 de xuño de 2016)

anuncio cambio de data de valoracion de meritos e novo nomeamento de presidente do tribunal cualificador

Acta valoracion de meritos e con data entrevista (data publicación pax. web o 28 de xuño de 2016)

acta entrevista (data publicación pax. web 1 de xullo de 2016)

acta examen de gallego (data publicación pax. web 7 de xullo de 2016)

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email