Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Ofertas de Emprego

Convocatoria, modelos de solicitude  e datas do obradoiro dual de emprego «Melide-Arzúa-Toques-Santiso: Natureza no Camiño de Santiago»

Na data de hoxe, 05/09/2022, publícanse as Bases para a selección do alumnado traballador e persoal do Obradoiro  dual de emprego « Melide-Arzúa-Toques-Santiso: Natureza no Camiño de Santiago ». As persoas que foron preseleccionadas mediante oferta de emprego na Oficina de Emprego de Melide recibirán unha chamada dende os Concellos promotores para darlles información. Para

Ler Máis >>

Apertura prazo presentación instancias RISGA

Na data de hoxe publicase no taboleiro de edictos electrónico do Concello de Arzua a apertura de prazo de 2 dias hábiles para a presentación da documentación para participar no proceso selectivo de dous peóns (a xornada parcial ( 75% )) de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración

Ler Máis >>
Concello de Arzúa

Convocatoria e aprobación Bases selección RISGA

Convocatoria e aprobación de bases de selección aos efectos de contratación laboral temporal a xornada parcial ( 75% ) de dous peóns mediante o sistema de concurso contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia ( RISGA ). Poden ver as bases no taboleiro

Ler Máis >>
Concello de Arzúa

Convocatoria e Bases APROL 2021 Subvencionado pola Xunta de Galicia

Na data de hoxe fíxose publico no tabolerio de anuncios da Sede Electrónica municipal a convocatoria e bases para a selección de 1 peón con xornada de 37,5 horas semanais, durante un período de 9 meses. Poden ver toda a info referente a esta contratación no taboleiro electrónico da sede municipal ou ben seguinto este

Ler Máis >>