logo Concello de Arzúa
Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Acordo histórico para a aprobación do convenio de traballadores do Concello de Arzúa

P1020528

Despois de vinte anos agardando, Arzúa dá un paso adiante para mellorar as condicións do persoal laboral e funcionario do concello. O xoves, 13 de febreiro, reuniuse a Mesa de Negociación para proceder á sinatura dos dous documentos: Convenio Colectivo do Persoal Laboral e Acordo Regulador do Persoal Funcionario, que deberán ser ratificados na sesión plenaria que se celebrará nos vindeiros días.

Tras moitos meses de negociacións e sempre contando coa plena disposición e boa vontade do goberno municipal que preside José Luis García, os representantes sindicais e o propio alcalde estampaban a súa rúbrica nun documento que, sen dúbida, beneficiará a todos os empregados do concello velando, ante todo, pola súa estabilidade laboral.

O novo convenio, segundo detalla o alcalde, fai fincapé no establecemento dos dereitos, deberes, código de conducta e o réxime disciplinario dos empregados. Regúlanse, así mesmo, os dereitos de representación e participación colectiva e fíxanse os calendarios laborais, xornadas e horarios, así como o réxime de permisos e vacacións, homologando o persoal laboral co funcionario neste réxime de licencias. Estructurase o sistema retributivo, indemnizacións e gratificacións por servizos extraordinarios.  Regúlanse os procedementos de selección do persoal, a funcionarización do persoal laboral e medidas para a consolidación de emprego.

Ademais, ponse en marcha por primeira vez unha Comisión de Seguemento, e resérvanse distintas partidas económicas para as áreas de formación e acción social. Entre outras melloras inclúese tamén seguro colectivo de accidentes, asistencia xurídica e responsabilidade civil e compleméntase a cobertura de incapacidade temporal, dentro dos límites que establece a lei.

As negociacións para alcanzar ambos acordos, explica o rexedor, “foron longas, máis non complicadas porque todos puxemos nisto o mellor de nós mesmos”. “É posible que non sexa o convenio soñado pero nestes momentos, a bo seguro, é o mellor que podemos ter”, remataba afirmando o alcalde.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email