Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Solicitude tarxetas moedeiro para persoas e familias en situacións de vulnerabilidade económica pola crise da COVID-19

Os servizos sociais comunitarios do concello de Arzúa INFORMAN que mediante un convenio de colaboración entre a Consellería de Política Social da Xunta de Galicia e a Cruz Vermella Española en Galicia, iniciouse a execución dun programa extraordinario de axudas económicas para a cobertura de necesidades básicas á poboación en situación de vulnerabilidade ocasionado pola COVID-19, a través de TARXETAS-MOEDEIRO para a adquisición de productos de alimentación, hixiene e farmacia.

Serán beneficiarias do programa as persoas e familias residentes en Galicia que se atopan en situación de vulnerabilidade económica, ben porque carecen de ingresos efectivos, ou ben porque os ingresos da unidade de convivencia non acadan o importe que lle corresponderia en concepto de tramo persoal e familiar de RISGA, e non son perceptoras de prestacións económicas regulares de periodicidade mensual como RISGA, Pensións non contributivas, Ingreso Mínimo Vital, RAI, prestacións por desemprego, etc.

As trarxetas-moedeiro cárganse con distintos importes de axuda económica en función do número de persoas integrantes da unidade familiar, cunha periodicidade de 3 meses.

As solicitudes tramitaranse polos servizos sociais comunitarios municipais, Para elo terán que solicitar cita previa a través do teléfono 981500000, ext. 140.

Arzúa, 2 de xullo de 2020

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia