Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Contratos Menores

Concello de Arzúa

Anuncio de licitación contrato menor camiño de estrada de Pontecarreira a Seixas e outros

Poden ver o anuncio, prego de clausulas administrativas particulares e memoria no taboleiro de anuncios electrónico no seguinte enlace https://sede.concellodearzua.com/opencms/es/informacion/tablon/noticia_2020_0044.html Tal como se indica no PCAP teñen un prazo de 3 días naturais a partir do día seguinte a publicacion deste anuncio no taboleiro de anuncios electronico para presentar ofertas.  

Ler Máis >>