Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Contratos Menores

*Ampliacion prazo* Contrato menor do proxecto Camiño de Seixas á Fraga e outros (Bacheo nas parroquias de Villantime e oins)

Novo Prazo de presentación de instancias 7 dias naturais (Anuncio no taboleiro electrónico da ampliación de prazo) Poden ver o anuncio e documentación oportuna premendo no seguinte enlace: Anuncio no taboleiro electronico Tal como se indica no PCAP teñen un prazo de 5 días naturais a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no

Ler Máis >>
Concello de Arzúa

Anuncio de licitación contrato menor camiño de estrada de Pontecarreira a Seixas e outros

Poden ver o anuncio, prego de clausulas administrativas particulares e memoria no taboleiro de anuncios electrónico no seguinte enlace https://sede.concellodearzua.com/opencms/es/informacion/tablon/noticia_2020_0044.html Tal como se indica no PCAP teñen un prazo de 3 días naturais a partir do día seguinte a publicacion deste anuncio no taboleiro de anuncios electronico para presentar ofertas.  

Ler Máis >>