Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Contratación da prestación dun servizo de asistencia xurídica ao Concello

Xunta de Goberno Local – Servizos

Data de publicación en web: 03/07/2009

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado

Prezo licitación: 21.820 euros anuais (IVE incluido)

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Informe de adxudicación:

A  Xunta de Goberno local na súa sesión de data 05.08.09, acordou a ADXUDICACION DEFINITIVA  da prestación dun servizo de asistencia xurídica ao despacho de avogados ANTAS HERNANDEZ,S.C., polo prezo de 21.820 anuais(IVE incluido ), tal como consta no acordo de adxudicación provisional adoptado na Xunta de Goberno Local de data 04.06.2009

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días a contar dende o seguinte ao da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 11.08.2009

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email