Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Concellarías

Presidencia, Benestar Social e Urbanismo.

D. José Luís García López (Alcalde)

Cultura, Educación e Participación Veciñal.

Dª. Aurora Varela Duro

Medio Natural, Benestar Animal, Consumo, Mocidade, Transparencia e Novas Tecnoloxías.

D. Miguel Ángel Vallo Camba

Facenda, Deportes e Promoción Económica.

Dª. María del Carmen Fuentes Ríos

Contratación

Dª. María del Carmen Torreiro González

Obras, Servizos e Turismo

Dª. Begoña Balado Conde

Parroquias e zonas verdes

D. Manuel Rodriguez Santos