Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Uso privativo dunha edificación na área recreativa de Ribadiso, para a instalación e explotación dun Bar-Cafetería

Xunta de Goberno Local – Xestión de servizos públicos

Data de publicación en web: 23/06/2010

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: concurso

Prezo licitación: un canon de 1.500 euros anuais

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Garantías e gastos aplicables: Gastos de publicación no BoP e no DOGA seran por conta da adxudictaria.
garantia definitiva será equivalente ao 3% do valor do dominio público ocupado.

Informe de adxudicación:

A  Xunta de Goberno local na súa sesión de data 26.08.2010, acordou a ADXUDICACION DEFINITIVA  para levar a cabo a  explotación dun Bar-Cafetería, por un canon de 1.500 euros anuais.

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días a contar dende o seguinte ao da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 03.09.2010

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email