Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Uso privativo dunha edificación na área recreativa de Ribadiso, para a instalación e explotación dun Bar-Cafetería

Xunta de Goberno Local – Xestión de servizos públicos

Data de publicación en web: 23/06/2010

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: concurso

Prezo licitación: un canon de 1.500 euros anuais

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Garantías e gastos aplicables: Gastos de publicación no BoP e no DOGA seran por conta da adxudictaria.
garantia definitiva será equivalente ao 3% do valor do dominio público ocupado.

Informe de adxudicación:

A  Xunta de Goberno local na súa sesión de data 26.08.2010, acordou a ADXUDICACION DEFINITIVA  para levar a cabo a  explotación dun Bar-Cafetería, por un canon de 1.500 euros anuais.

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días a contar dende o seguinte ao da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 03.09.2010

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia