Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Urbanización e dotación de servizos das rúas do Castro e Río Mera

Novas:

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 25/03/2009

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado con publicidade

Prezo licitación: 801.384,86 euros

Prazo execución: 6 meses, dende o día seguinte ao do asino da acta de comprobación de replanteo

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Garantías e gastos aplicables: o 5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 18.05.09

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 13.05.2009, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA de dita obra, á empresa CANARGA,S.L., por un importe de 801.000 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Documentos relacionados
-prego de clausulas administrativas particulares que rexirá a contratación de obras, mediante procedemento negociado con publicidade (doc, 111 kb)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email