Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Taxas sobre reservas de vía pública.

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, desentullos, argolas, andamios e outras instalacións análogas.
Taxas sobre reservas de vía pública.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email