Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Taxas sobre reservas de vía pública.

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, desentullos, argolas, andamios e outras instalacións análogas.
Taxas sobre reservas de vía pública.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email