Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Taxas sobre reservas de vía pública.

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, desentullos, argolas, andamios e outras instalacións análogas.
Taxas sobre reservas de vía pública.

Compartir en facebook
Facebook
Compartir en twitter
Twitter
Compartir en linkedin
LinkedIn
Compartir en pinterest
Pinterest
Compartir en whatsapp
WhatsApp
Compartir en email
Email