Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Tarxeta Benvida 2020

A Consellería de Política Social establece as bases polas que se rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta benvida, para as FAMILIAS CON FILLOS E FILLAS NADOS, ADOPTADOS/AS OU DECLARADAS EN SITUACIÓN DE GARDA CON FILLOS ADOPTIVOS NO ANO 2020.

A contía total da axuda será de 1.200 € a razón de 100 €/mes durante o primeiro ano de vida do fillo ou filla.

A axuda farase efectiva a través da tarxeta benvida. Esta tarxeta só poderá ser utilizada en farmacias, parafarmacias, ópticas, supermercados, tendas de alimentación e establecementos de puericultura ou especializados en artigos e productos para a infancia.

Poderán ser beneficiarias desta axuda aquelas persoas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que se atopen nun dos seguintes supostos:

1. Ter fillas ou fillos nados no ano 2020.

2. Ter constituída a adopción ou ser declarado/a en situación de garda con fins adoptivos dun ou máis nenos/as no ano 2020.

3. Así mesmo, poderán beneficiarse da axuda as galegas ou galegos e os seus descendentes que se atopen en calquera dos dous supostos anteriores e, tendo residindo fóra de España, retornen a Galicia durante o ano 2020.

O prazo de presentación de solicitude será de 2 meses contados desde o día seguinte a aquel en que se produce o nacemento ou se dita a resolución administrativa ou xudicial para os supostos de garda con fins adoptivos e de adopción.

Para poder tramitar á solicitude e para máis información poderán pasar polos Servizos Sociais do Concello, PREVIA CITA.

Compartir en facebook
Facebook
Compartir en twitter
Twitter
Compartir en linkedin
LinkedIn
Compartir en pinterest
Pinterest
Compartir en whatsapp
WhatsApp
Compartir en email
Email