logo Concello de Arzúa
Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Subministro e instalación da centraliña telefónica de tecnoloxía de voz IP

Xunta de Goberno Local – Suministración

Data de publicación en web: 07/05/2010

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado sen publicidade

Prezo licitación: 29.995,01 euros (IVE incluido)

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 28.05.2010

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 21.05.2010, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA do subministro e instalación , á empresa IT- PROJECTS, S.L., por un importe de 29.486,04 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email