Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Subministro e instalación da centraliña telefónica de tecnoloxía de voz IP

Xunta de Goberno Local – Suministración

Data de publicación en web: 07/05/2010

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado sen publicidade

Prezo licitación: 29.995,01 euros (IVE incluido)

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 28.05.2010

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 21.05.2010, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA do subministro e instalación , á empresa IT- PROJECTS, S.L., por un importe de 29.486,04 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia