Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Subministro de material para a mellora da iluminación e outros complementos no campo de fútbol de Arzúa

Xunta de Goberno Local – Suministración

Data de publicación en web: 25/03/2009

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado sen publicidade

Prezo licitación: 20.645,54 euros

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Informe de adxudicación:

A Xunta de Goberno local na súa sesión de data 24.04.09, acordou a ADXUDICACION DEFINITIVA do contrato para o subministro de material para a mellora da iluminación e outros complementos no campo de fútbol de Arzúa, ao empresario D. Antonio Vázquez Carril. polo prezo de 20.645,54 euros (IVE incluido), tal como consta no acordo de adxudicación provisional adoptado na Xunta de Goberno Local de data 13.03.2009

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días a contar dende o seguinte ao da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 02.06.2009

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email