Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Subministro de equipamento e megafonía para o edificio multiusos

Xunta de Goberno Local – Suministración

Data de publicación en web: 03/04/2009

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado

Prezo licitación: 21.994,73 euros (IVE incluido)

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Informe de adxudicación:

A Xunta de Goberno local na súa sesión de data 24.04.09, acordou a ADXUDICACION DEFINITIVA do contrato para o subministro de equipamento e megafonía audiovisual para o edificio multiusos a empresa PORTO PEDRA, S.L. polo prezo de 21.900 euros (IVE incluido), tal como consta no acordo de adxudicación provisional adoptado na Xunta de Goberno Local de data 01.04.2009.

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días a contar dende o seguinte ao da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 30.04.2009

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email