Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

SELECCION E FORMACIÓN DE LISTA DE RESERVA DE FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS TÉCNICOS/AS XESTIÓN CONTABLE

Con data 30/03/2023 publicouse no taboleiro de anuncios da sede electronica decreto alcalde de rectificacion decreto anterior, ver seguinte enlace:https://sede.concellodearzua.com/sxc/export/sites/arzua/recursos/downloads/Tablon/2023/ANUNCIO_PROG_20230330150000531_ANEXO_1680181200-0.pdf

Con data 29/03/2023 publicouse  no taboleiro de anuncios da sede electronica decreto alcalde de nomeamento tecnico xestion contable ver seguinte enlace:https://sede.concellodearzua.com/sxc/export/sites/arzua/recursos/downloads/Tablon/2023/ANUNCIO_PROG_20230329103000270_ANEXO_1680078600-0.pdf

Con data 21/03/2023 publicouse decreto alcalde con nomeamento, requerimento documentacion e lista reserva no seguinte enlace https://sede.concellodearzua.com/sxc/export/sites/arzua/recursos/downloads/Tablon/2023/ANUNCIO_PROG_20230321123000134_ANEXO_1679398200-0.pdf

PICHAR NESTE ENLACEhttps://sede.concellodearzua.com/sxc/es/informacion/tablon/2023/ANUNCIO_PROG_20230315110000346.html

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email