Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

PROGRAMA DE BENESTAR EN BALNEARIOS 2018

Os Servizos Sociais do Concello de Arzúa INFORMAN que a Consellería de Política Social convoca prazas para estadías e tratamento termal dentro do PROGRAMA DE BENESTAR EN BALNEARIOS 2018.

Serán beneficiarios das prazas as persoas que reunan os seguintes requisitos:

◦ Ser maior de 60 anos, ou de 55 e reunir a condición de pensionista do sistema da Seguridade Social, polos conceptos de xubilación, invalidez, viuvez ou outras pensións.
◦ Estar empadroado e residir nalgún concello de Galicia.
◦ Non padecer enfermidade intecto-contaxiosa.
◦ Poder valerse por si mesmo.
◦ Precisar dos tratamentos termais e carecer de contraindicación médica.
◦ Tamén poderán ser beneficiarios os cónxuxes de quen reúnan os requisitos anteriores.
◦ Tamén poderán participar os/as fillos/as ou persoas tuteladas que teñan un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%.

As quendas teñen unha duración de 10 días (nove noites) e o desenvolvemento destas terá lugar entre os meses de maio e outubro de 2018.

Para máis información póndense dirixir ós SERVIZOS SOCIAIS do Concello de Arzúa, antes do 11 de maio de 2018.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email