Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

PROGRAMA DE BENESTAR EN BALNEARIOS 2015

bases policia local 2015

A N U N C I O LISTA PROVISIONAL (PUBLICADA PAG. WEB 8/04/2015)

lista definitiva  (publicada pag. web 24/04/2015)
Os Servizos Sociais do Concello de Arzúa INFORMAN que a Consellería de Traballo e Benestar convoca prazas para estadías e tratamento termal dentro do PROGRAMA DE BENESTAR EN BALNEARIOS 2015.

Serán beneficiarios das prazas as persoas que reunan os seguintes requisitos:

Ser maior de 60 anos,ou de 55 e reunir a condición de pensionista do sistema da Seguridade Social, polos conceptos de xubilación, invalidez, viuvez ou outras pensións.
Estar empadroado e residir nalgún concello de Galicia.
Non padecer enfermidade intecto-contaxiosa.
Poder valerse por si mesmo.
Precisar dos tratamentos termais e carecer de contraindicación médica.
Tamén poderán ser beneficiarios os cónxuxes de quen reúnan os requisitos anteriores.
Tamén poderán participar os/as fillos/as ou persoas tuteladas que teñan un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%.

As quendas teñen unha duración de 10 días (nove noites) e o desenvolvemento destas terá lugar entre os meses de xuño e decembro de 2015.

Para máis información e para poder tramitar a solicitude, póndense dirixir ós SERVIZOS SOCIAIS do Concello de Arzúa, antes do 13 de maio de 2015.

Compartir en facebook
Facebook
Compartir en twitter
Twitter
Compartir en linkedin
LinkedIn
Compartir en pinterest
Pinterest
Compartir en whatsapp
WhatsApp
Compartir en email
Email