logo Concello de Arzúa
Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos.

PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO POR FILLAS E FILLOS MENORES DE TRES ANOS PARA O ANO 2012.

Poderán ser beneficiarios desta prestacións aquelas persoas que teñan ao seu cargo fillos/as menores de tres anos na data 1 de xaneiro de 2012 (nacidos entre o 2 de xaneiro de 2009 e o 1 de xaneiro de 2012, inclusives) e que, por razón dos ingresos obtidos durante o ano 2010, nin elas nin ningún dos membros da unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas correspondentes a este período.

Serán requisitos necesarios para a concesión da prestación:
Que os proxenitores teñan a súa residencia habitual en Galicia.
Que na data da solicitude os nenos/as convivan coa persoa solicitante.

A prestación consistirá nun pagamento único por cada fillo/a menor de tres anos, sendo a contía da prestación de 360 euros para cada un dos fillos/as.

Os beneficiarios que recibiron esta axuda no pasado ano 2010, e a súa situación económica e familiar non variou, deberán presentar os DNIs.

Para máis información e para cumprimentar os impresos de solicitude poden pasar polos Servizos Sociais do Concello (Oficina do Educador Familiar), previa cita, antes do día 22 de marzo de 2012.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email