Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

O ALCALDE DE ARZÚA REIVINDICA A PERMANENCIA DO GRUMIR NO MUNICIPIO

O ALCALDE DE ARZÚA REIVINDICA A PERMANENCIA DO GRUMIR NO MUNICIPIO

 

Convocará unha Xunta de Portavoces para a aprobación dunha moción conxunta e fará canto sexa posible para que o servizo se manteña en Arzúa

 

O Alcalde de Arzúa, José Luis García López, anunciou a intención do seu goberno de facer todo o posible para  tratar de impedir que a Xunta de Galicia e a FEGAMP aproben a desaparición do Grupo Municipal de Intervención Rápida en Arzúa.

O alcalde ten previsto convocar unha Xunta de Portavoces para abordar esta cuestión e redactar unha moción conxunta entre todos os grupos políticos na que se esixa a permanencia deste servizo no municipio.

A decisión do alcalde vén motivada polas últimas informacións das que se ten coñecemento e que apuntan  á existencia  dun acordo entre todos os grupos políticos nas reunións que están tendo lugar entre a FEGAMP e a Xunta de Galicia para a confección dun novo mapa de emerxencias en Galicia, que implicaría a desaparición dos GRUMIR naqueles concellos onde existe un parque de bombeiros, para redistribuilos en zonas e municipios que carecen de persoal de emerxencias, a pesar de que realizan funcións completamente distintas.

Esta medida, que afecta aos concellos da nosa comarca, faise en cumprimento dun dos acordos do pacto local e implica a desaparición desta prestación no noso municipio, para reubicar o servizo noutro que carece da infraestructura e do persoal necesario para que poida ser eficaz.

Se a restructuración dos GRUMIR responde, como pretenden xustificar, a un intento por cumprir cun dos acordos do Pacto Local non se entende como non se pon o mesmo empeño noutros  importantes asuntos que tamén están dentro deste mesmo pacto e que sen embargo se están incumprindo. É así que, por exemplo, sinala o alcalde, no caso de Arzúa é o Concello quen está actualmente asumindo un gasto importante no mantemento do Colexio Público de Educación Infantil e Primaria, ao non ser asumida esta carga pola Xunta de Galicia, tal e como se establece nese mesmo documento.

O Alcalde entende que a supresión do GRUMIR en Arzúa non responde a ningún criterio obxectivo senón a unha decisión claramente política que implica deixar sen traballo a 15 persoas e obriga aos veciños e veciñas da nosa comarca a verse privados dun servizo moi necesario e beneficioso para o benestar de todos.

Ademais, sinala o alcalde, “hai certas cuestión que nos resultan difíciles de asumir no que concerne ás pretensións de que o GRUMIR desapareza do noso concello”. José Luis García non entende como a restructuración deste servizo pode contar agora co acordo de todos os grupos políticos cando “en anos anteriores se ten abordado esta cuestión e o grupo ao que pertence o noso goberno, o BNG, sempre se ten amosado contrario a esta decisión e ten feita toda a forza posible pola permanencia do GRUMIR en Arzúa”, agora, indica, “só queda preguntarnos qué cambiou para que o BNG non teña ningún interese en que estas 15 persoas do noso municipio manteñan o seu posto de traballo e os nosos veciños teñan que renunciar a un servizo básico e imprescindible”, o rexedor agarda un cambio de postura  dentro da súa propia formación e a reconsideración por parte do Goberno Galego e da FEGAMP desta decisión para que finalmente o GRUMIR siga prestando servizo en Arzúa. Engade ademais que “difícilmente os cidadáns poden asumir que, na época de grave crise económica que padecemos, o goberno autonómico gaste capital en crear infraestructura para este servizo noutros concellos cando aquí xa está creada e quedaría inutilizada” e matiza ademais que “se a idea é crear grupos supramunicipais dende o noso concello isto é perfectamente posible posto que o actual GRUMIR xa vén prestando servizo a outros municipios limítrofes como Boimorto, O Pino, Santiso, Touro, Melide ou Toques”.

 

Un servizo imprescindible dende 1997

 

O GRUMIR de Arzúa vén prestando servizo no municipio de maneira  eficaz dende hai máis de 15 anos. A día de hoxe conta cos medios, infraestructura e persoal necesario para seguir realizando esta prestación de xeito totalmente satisfactorio: forman parte del 15 traballadores, teñen unhas instalacións prácticas e novas, unha motobomba e dous vehículos especialmente acondicionados para o desempeño do seu traballo.

A súa labor vai moito máis alá da súa colaboracións cos departamentos municipais aos que axuda asiduamente e céntrase, ante todo, na asistencia ao cidadán. Sirva como exemplo a súa asistencia nos accidentes de tráfico ( no ano 2012 un total de 85); Arzúa concentra nun tramo de a penas 15 kms un total de 3 puntos negros nos que en menos de tres meses faleceron 6 persoas, tres delas membros dunha mesma familia este pasado fin de semana.

Fundamental é tamén o seu traballo na asistencia aos peregríns, Arzúa é núcleo importante do Camiño de Santiago, última etapa ás portas de Compostela e a súa labor imprescindible á hora de informalos ou distribuilos nos recintos públicos que se acondicionan para a súa pernoctación, falamos de cifras de milleiros de persoas cada ano.

Os efectivos do GRUMIR colaboran directamente coas asociacións municipais e cos centros de ensino, onde prestan o seu servizo na entrada e saída dos menores ao recinto escolar (203 intervencións no 2012) Ás asociacións trasládanlle o material e sempre están pendentes do peche e apertura dos recintos.

Manteñen unha colaboración directa co Concello no reparto de cartelería e noutras labores de notable importancia como o acondicionamento de locais sociais, limpeza de zonas verdes, coidado e mantemento da infraestructura viaria e regulación do tráfico en actos organizados: entroido, cabalgata de reis…A súa disposición é absoluta en temas de emerxencia social e o seu traballo imprescindible en datas como as da Festa do Queixo ou das feiras mensuais dos días 8 e 22.

Insustituible é a súa labor na regulación do tráfico en enterros (102 no 2012) e actos de masiva afluencia, máxime tendo en conta que Arzúa só conta con dous efectivos no corpo da policía local.

Cómpre non esquecer moitas outras labores como a recollida de animais abandonados (32 vivos recollidos na vía en 2012 e 27 mortos neste período) ou o servizo que ofrecen aos veciños e veciñas do rural  que ante calquera incidente sempre contan coa súa colaboración: limpeza de camiños, desbroce, problemas no alcantarillado, regulación do tráfico nas festas e romerías (un total de 34 no 2012). Fundamental tamén é o seu traballo na extinción de incendios, no pasado ano 2012 asistiron a 15 incendios urbanos e 20 forestais.

Ninguén en Arzúa pode prescindir deste servizo e o goberno municipal agarda unha reconsideración na postura da FEGAMP e da Xunta de Galicia, para que o GRUMIR siga sendo unha realidade e non só o desexo de contar cun servizo imprescindible para un concello tan extenso e diseminado como é Arzúa.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia