Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Modificación puntual 02 do PXOM no núcleo rural de A Igrexa – San Salvador

Documentación referente á exposición pública da Modificación puntual numero 02 do PXOM no núcleo rural de A Igrexa – San Salvador:

1. – Documentos técnicos obxecto de exposición:

 Nº TÍTULO ESCALA
000 Memoria S/N
I-01 Situación 1/20.000
I-02a Estado actual. Clasificación Xeral do solo e sistemas xerais 1/10.000
I-02b Estado actual. Clasificación Xeral do solo e sistemas xerais 1/5.000
I-03a Delimitación NR anulada 1/2.000
I-03b Delimitación NR vixente 1/2.000
I-04 Estado actual 1/1.000
I-05 Sistema viario 1/20.000
I-06 SIOSE 1/20..000
I-07a Visibilidade estratéxica: Visibilidade dende estradas e núcleos 1/20.000
I-07b Visibilidade estratéxica: Visibilidade dende sendas miradoiros e camiños 1/20.000
I-08 Modelo de asentamento poboacional. Evolución Histórica 1/2.000
I-09 Sistemas urbanísticos 1/2.000
MP-01a Estado modificado. Clasificación Xeral do solo e sistemas xerais 1/10.000
MP-01b Estado modificado. Clasificación Xeral do solo e sistemas xerais 1/5.000
MP-02 Modelo de asentamento poboacional 1/2.000
MP-03 Análise do grao de consolidación 1/2.000
MP-04 Comparativa delimitacións 1/2.000
MP-05 Ordenación dos núcleos rurais 1/2.000
AC-37 Elemento catalogado S/N
AR-30 Elemento catalogado S/N
AR-31 Elemento catalogado S/N

2. – Outros documentos: