Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Mellora do servizo de abastecemento de auga potable e da rede de sumidoiros separativo con resposición de pavimentos na rúa do Viso

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 07/05/2010

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: Negociado sen publicidade

Prezo licitación: 110.672,71 euros (IVE incluido)

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 28.05.2010

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 21.05.2010, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA de dita obra, á empresa CANARGA,S.L.., por un importe de 108.797 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email