Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Deseño, producción, montaxe e realización da VII Feira Ecolóxica e Festival das Artes pola diversidade.

Xunta de Goberno Local – Servizos

Data de publicación en web: 23/06/2010

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado con publicidade

Prezo licitación: 75.000 euros, IVE incluido

Prazo execución: días 2 e 3 de outubro.

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Garantías e gastos aplicables: definitiva.-5% do importe de adxudicación, IVE excluido.

Clasificación e requisitos do contratista: Non se esixe.

Informe de adxudicación:

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 26.08.2010, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA da prestación dun servizo consistente no deseño, producción, montaxe e realización da «VII Feira Ecolóxica e Festival das Artes pola Diversidade», polo prezo de 75.000 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días a contar dende o seguinte ao da notificación da adxudicación definitiva.

Data da publicación da adxudicación definitiva na web:03.09.2010  Documentos relaciondos
– prego de cláusulas administrativas

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email