Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Deseño, producción, montaxe e realización da VII Feira Ecolóxica e Festival das Artes pola diversidade.

Xunta de Goberno Local – Servizos

Data de publicación en web: 23/06/2010

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado con publicidade

Prezo licitación: 75.000 euros, IVE incluido

Prazo execución: días 2 e 3 de outubro.

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Garantías e gastos aplicables: definitiva.-5% do importe de adxudicación, IVE excluido.

Clasificación e requisitos do contratista: Non se esixe.

Informe de adxudicación:

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 26.08.2010, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA da prestación dun servizo consistente no deseño, producción, montaxe e realización da «VII Feira Ecolóxica e Festival das Artes pola Diversidade», polo prezo de 75.000 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días a contar dende o seguinte ao da notificación da adxudicación definitiva.

Data da publicación da adxudicación definitiva na web:03.09.2010  Documentos relaciondos
– prego de cláusulas administrativas

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia