Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

CRUZ VERMELLA ARZÚA: 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres

Cruz Vermella Xuventude lanza unha campaña para promover a reflexión sobre os ámbitos nos que se manifiestan as desigualdades.

Hoxe celébrase o Día internacional das Mulleres e Cruz Vermella Xuventude pon en marcha a campaña que leva por título ¿Soñas cun mundo mellor? coa que se pretende lanzar unha mensaxe positiva e promover a reflexión individual sobre os diferentes ámbitos da sociedade onde se manifestas as desigualdades: laboral, doméstico, educación, parella… Algunhas das preguntas coas que se invita a reflexionar son:

• ¿Soñas con que as profesións non teñan xénero?
• ¿Soñas co reparto igualitario das tarefas e responsabilidades domésticas?
• ¿Soñas co remate da violencia de xénero?
• ¿Soñas con nenos e nenas xogando con bonecas?

Os obxectivos son sensibilizar acerca da importancia que teñen as actuacións individuais e sociais na promoción da igualdade e sinalar os diferentes ámbitos onde son máis visibles as desigualdades de xénero. A campaña ten como pilar fundamental un material impreso, que este ano é un colga portas, no que se explica con detalle a finalidade desta iniciativa

Deste xeito a institución manifesta o seu compromiso coa igualdade de xénero e os dereitos da muller e intensifica as actuacións dirixidas a promover a igualdade de oportunidade e a loita contra a discriminación. Neste sentido, son importantes as actuacións de sensibilización sobre a importancia de que toda a sociedade se implique de xeito corresponsable nesta tarefa e na posta en marcha de medidas e proxectos específicos para apoiar ás mulleres en situacións de vulnerabilidade.

Cruz Vermella leva a cabo unha intervención específica con mulleres en dificultade social, atendendo directamente a máis de 26.000 anualmente. O traballo é unha ferramenta para a inclusión social porque, entre outras cousas, é fonte de autoestima e recoñecemento, é un xeito de participación social e provee de independencia enómica. Nembargantes hai mulleres que se atopan con dificultades engadidas no mercado laboral: empregos a tempo parcial e maior índice de contratación temporal, inferior acceso ós postos de decisión…

O 79% das mulleres en dificultade social que atende Cruz Vermella están en situación de desemprego. Os seus problemas máis frecuentes consisten en ter baixa cualificación laboral , ter fillos a cargo, estar sen ingresos, dispoñer de ingresos mensuais inferiores a 500 euros, residir nunha vivenda con carácter temporal… Son algúns dos datos que se desprenden do “Informe sobre a Vulnerabilidade Social de Cruz Vermella”, un traballo de investigación que analiza a situación das persoas coas que traballa esta institución e nas que se evidencia o impacto dramático da crise económica entre as persoas máis vulnerables.

Compartir en facebook
Facebook
Compartir en twitter
Twitter
Compartir en linkedin
LinkedIn
Compartir en pinterest
Pinterest
Compartir en whatsapp
WhatsApp
Compartir en email
Email