logo Concello de Arzúa
Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

CONTRATO DE SERVIZO DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO INTEGRAL DE XARDINS, ZONAS VERDES E OUTRAS ZONAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO CONCELLO (CONTRATO RESERVADO D.A. 5º do TRLCSP)

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS ZONAS VERDES

Corrección erro prego clausulas administrativas

PREGO PRESCRICIÓNS TÉCNICAS ZONAS VERDES REVISADO

Anexo II Inventario das áreas

Anuncio de licitación de procedemento aberto zonas verdes

(Anuncio licitación publicado en el BOP nº 155 de data 16 de agosto de 2013)

Corrección erro anuncio de licitación

(Anuncio corrección erro anuncio de licitación publicado no BOP nº 158 de data 21 de agosto de 2013)

Anuncio de licitación publicado no DOGA nº 165 de data 30 de agosto de 2013

A apertura do sobre A, terá lugar as 10.00 h. o día 19 de setembro (xoves) no Salón de Plenos da Casa do Concello

A apertura do sobre B, tera lugar as 10.00 h. do día 26 de setembro (xoves) no Salon de Plenos da Casa do Concello

A apertura do sobre C, terá lugar  as 10.00 h. do día 3 de outubro (xoves) no Salón de Plenos da Casa do Concello

anuncio  adx. servizo zonas verdes (publicado: 15 novembro 2013)

ANUNCIO FORMALIZACIÓN zonas verdes (publicado:29 novembro 2013)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email