Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

contratacion xestión do servizo público de axuda no fogar

prego clausulas administrativas

prego de prescricions tecnicas

Anuncio

Anuncio DOGA de data 6 de agosto de 2015 (Data publicación na pax. web 10-08-2015)

Anuncio publicado BOP con data 10 de agosto de 2015 (Data publicación na páx. web 10-08-2015)

 CORRECCIÓN DE ERROS (Data publicación na páx. web 18-08-2015)

Advertido erro material no prego de cláusulas administrativas particulares para a adxudicación do contrato de xestión do servizo público de axuda no fogar do Concello de Arzúa, na modalidade de concesión; no relativo ao importe desglosado do orzamento máximo de licitación (cláusula 4.1 do prego):

  • onde di:   “O orzamento máximo de licitación é de 271.969, 16 euros, mais 11.331,84 euros correspondentes ao 4% de I.V.E”
  • debería dicir:   “O orzamento máximo de licitación é de 272.400 euros, mais 10.896 euros correspondentes ao 4% de I.V.E”

(si ben faise constar que nos anuncios de licitación publicados no DOGA e no BOP, o orzamento de licitación que figura é correcto, ao especificar o orzamento co IVE xa incluído, e polo tanto sen desglosar)

anuncio apertura sobre B SAF (data publicacion na pax. web 16/10/2015)

 

informacion, cambio dun membro do comite de expertos que ten que valorar o sobre B (data publicación na páx. web 28/10/2015)

ANUNCIO DE APERTURA sobre C (data publicación na pax. web 05/11/2015)

ADXUDICACION  (data publicacion na pax. web 10/12/2015)

FORMALIZACION CONTRATO (data publicación na pax. web 23/12/2015)

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email