Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

contratacion xestión do servizo público de axuda no fogar

prego clausulas administrativas

prego de prescricions tecnicas

Anuncio

Anuncio DOGA de data 6 de agosto de 2015 (Data publicación na pax. web 10-08-2015)

Anuncio publicado BOP con data 10 de agosto de 2015 (Data publicación na páx. web 10-08-2015)

 CORRECCIÓN DE ERROS (Data publicación na páx. web 18-08-2015)

Advertido erro material no prego de cláusulas administrativas particulares para a adxudicación do contrato de xestión do servizo público de axuda no fogar do Concello de Arzúa, na modalidade de concesión; no relativo ao importe desglosado do orzamento máximo de licitación (cláusula 4.1 do prego):

  • onde di:   “O orzamento máximo de licitación é de 271.969, 16 euros, mais 11.331,84 euros correspondentes ao 4% de I.V.E”
  • debería dicir:   “O orzamento máximo de licitación é de 272.400 euros, mais 10.896 euros correspondentes ao 4% de I.V.E”

(si ben faise constar que nos anuncios de licitación publicados no DOGA e no BOP, o orzamento de licitación que figura é correcto, ao especificar o orzamento co IVE xa incluído, e polo tanto sen desglosar)

anuncio apertura sobre B SAF (data publicacion na pax. web 16/10/2015)

 

informacion, cambio dun membro do comite de expertos que ten que valorar o sobre B (data publicación na páx. web 28/10/2015)

ANUNCIO DE APERTURA sobre C (data publicación na pax. web 05/11/2015)

ADXUDICACION  (data publicacion na pax. web 10/12/2015)

FORMALIZACION CONTRATO (data publicación na pax. web 23/12/2015)

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email