logo Concello de Arzúa
Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Contratación servizos «XV XUNTANZA DOS NOSOS MAIORES»

Xunta de Goberno. – Servizos

Data de publicación en web: 26/04/2011

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: procedemento negociado sen publicidade

Prezo licitación: 31.200 EUROS (IVE incluido)

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Garantías e gastos aplicables: garantia definitiva equivalente ao 5% do orzamento base de licitación, incluido o IVE

Informe de adxudicación:

Adxudicación do contrato:

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 15/04/2011,acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia ao  restaurante «Casa Taboada», por importe de 24,50 euros (IVE incluido ) por comensal.

A formalización do contrato efectuarase con anterioridade ao día 30 de abril, no que terá lugar a xuntanza cas persoas da terceira idade.

Formalización do contrato:

En cumprimento do disposto no artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, a través do presente anuncio faise pública a formalización do seguinte contrato:

Tipo de contrato: Contrato de servizos

Denominación: ”XV Xuntanza dos nosos maiores»

Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Local

Procedemento de adxudicación: procedemento negociado sen publicidade

Orzamento de licitación: 31.200 euros (IVE incluido), prezo máximo por comensal a razón de 24,50 euros (IVE incluido)

Data de adxudicación: 15 de abril de 2011

Adxudicatario: Restaurante «CASA TABOADA».

Importe de adxudicación: 24,50 euros por comensal (IVE incluido).

Data de formalización: 25 de abril de 2011.

Publicación na web a adxudicación e formalización do contrato: 26.04.2011

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email