Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Contratación servizos «XV XUNTANZA DOS NOSOS MAIORES»

Xunta de Goberno. – Servizos

Data de publicación en web: 26/04/2011

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: procedemento negociado sen publicidade

Prezo licitación: 31.200 EUROS (IVE incluido)

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Garantías e gastos aplicables: garantia definitiva equivalente ao 5% do orzamento base de licitación, incluido o IVE

Informe de adxudicación:

Adxudicación do contrato:

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 15/04/2011,acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia ao  restaurante «Casa Taboada», por importe de 24,50 euros (IVE incluido ) por comensal.

A formalización do contrato efectuarase con anterioridade ao día 30 de abril, no que terá lugar a xuntanza cas persoas da terceira idade.

Formalización do contrato:

En cumprimento do disposto no artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, a través do presente anuncio faise pública a formalización do seguinte contrato:

Tipo de contrato: Contrato de servizos

Denominación: ”XV Xuntanza dos nosos maiores»

Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Local

Procedemento de adxudicación: procedemento negociado sen publicidade

Orzamento de licitación: 31.200 euros (IVE incluido), prezo máximo por comensal a razón de 24,50 euros (IVE incluido)

Data de adxudicación: 15 de abril de 2011

Adxudicatario: Restaurante «CASA TABOADA».

Importe de adxudicación: 24,50 euros por comensal (IVE incluido).

Data de formalización: 25 de abril de 2011.

Publicación na web a adxudicación e formalización do contrato: 26.04.2011

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia