Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Contratacion obra nomeada » Camiño Ventorrillo a Covas (Viñós) e outros», incluida no Plan de mellora de camiños municipais 2017-2018

A Xunta de Goberno Local con data 19 de setembro de 2017 acordou proceder a dita contratación, empregando para iso o sistema de procedemento negociado sen publicidade.

As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do Concello,  na forma indicada na cláusula 12 do prego que rixe esta contratación.

Os licitadores que recibiron a invitación para participar neste proceso de contratación, poderán presentar as súas propostas dentro do prazo de oito días naturais, contados dende o día seguinte ao da recepción da mesma.

O resto de licitadores que estean interesados en participar neste proceso de contratación poderán presentar  as súas propostas dentro do prazo de  oito días naturais contados dende o día seguinte a publicación deste anuncio.

PREGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PROXECTO TÉCNICO

Adxudicacion contrato (publicado pax. web o día 20 decembro 2017)

Formalizacion contrato (publicado pax. web 20 de decembro de 2017)

Compartir en facebook
Facebook
Compartir en twitter
Twitter
Compartir en linkedin
LinkedIn
Compartir en pinterest
Pinterest
Compartir en whatsapp
WhatsApp
Compartir en email
Email