Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Contratación dos servizos de asistencia e asesoramento técnico-urbanístico ao Concello

Xunta de Goberno Local – Servizos

Data de publicación en web: 28/08/2009

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado sen publicidade

Prezo licitación: 12.000 euros anuais (IVE incluido)

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Informe de adxudicación:

A  Xunta de Goberno local na súa sesión de data 18.09.09, acordou a ADXUDICACION DEFINITIVA  do servizo de asistencia e asesoramento técnico-urbanístico ao concello, polo prezo de 12.000 euros anuais(IVE incluido ), tal como consta no acordo de adxudicación provisional adoptado na Xunta de Goberno Local de data 21 de agosto de 2009

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días a contar dende o seguinte ao da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 08.10.2009

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email