Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Contratación do servizo para a celebración da XIII Xuntanza dos nosos maiores

Xunta de Goberno Local – Servizos

Data de publicación en web: 03/04/2009

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado

Prezo licitación: 30.000 euros (IVE incluido) e o prezo máximo por comensal 25 euros (IVE incluido)

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Informe de adxudicación:

A Xunta de Goberno local na súa sesión de data 24.04.09, acordou a ADXUDICACION DEFINITIVA do contrato para a prestación do servizo de celebración de «XIII Xuntanza dos Nosos Maiores» ao restaurante CASA TABOADA polo prezo de 22,79 euros por comensal (IVE incluido ao 7%), tal como consta no acordo de adxudicación provisional adoptado na Xunta de Goberno Local de data 01.04.2009.

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días a contar dende o seguinte ao da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 30.04.2009

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email