Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE CONSERVACIÓN, REPARACIÓN E MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO DO CONCELLO DE ARZUA

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS alumeado 2015

PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS alumeado 2015

anuncio alumeado

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150303/AnuncioL106-260215-0001_gl.pdf (publicado na paxina web 03/03/2015).

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2015/03/05/2015_0000002247.pdf (publicado na páxina web con data 05/03/2015)

ANUNCIO de corrección de erros (publicado na páxina web con data 23/03/2015)

ANUNCIO DE APERTURA sobre B_ alumeado (publicado na páxina web con data 26/03/2015)

anuncio apertura sobres C (publicado na páxina web con data 14/04/2015)

ADXUDICACIÓN  (publicado na páxina web con data 28/05/2015).

FORMALIZACIÓN (publicado na páxina web con data 28/o5/2015).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia