Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE CONSERVACIÓN, REPARACIÓN E MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO DO CONCELLO DE ARZUA

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS alumeado 2015

PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS alumeado 2015

anuncio alumeado

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150303/AnuncioL106-260215-0001_gl.pdf (publicado na paxina web 03/03/2015).

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2015/03/05/2015_0000002247.pdf (publicado na páxina web con data 05/03/2015)

ANUNCIO de corrección de erros (publicado na páxina web con data 23/03/2015)

ANUNCIO DE APERTURA sobre B_ alumeado (publicado na páxina web con data 26/03/2015)

anuncio apertura sobres C (publicado na páxina web con data 14/04/2015)

ADXUDICACIÓN  (publicado na páxina web con data 28/05/2015).

FORMALIZACIÓN (publicado na páxina web con data 28/o5/2015).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email