Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Contratación de servizo de funcionamento, mantemento e conservación da estación depuradora de augas residuais (EDAR) de Arzúa, bombeos (Lema, río Vello e As Barrosas), e fosa séptica de Boente

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS edar2015   

PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS edar 2015

Anuncio

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150304/AnuncioL106-260215-0002_gl.pdf (publicado páxina web o4/03/2015).

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2015/03/06/2015_0000002330.pdf (publicado páxina web 06/03/2015)

 CONSULTA RELATIVA A ESTE PROCESO DE LICITACIÓN (publicado páxina web 18/03/2015)

ANUNCIO DE APERTURA SOBRE B) (publicado páxina web 17/o4/2015)

NOVA DATA DE APERTURA SOBRES B (publicado páxina web 30/04/2015)

ANUNCIO DE APERTURA SOBRE C) (publicado páxina web 14/05/2015)

ADXUDICACIÓN  (publicado páxina web 14/07/2015)

FORMALIZACIÓN (publicado páxina web 14/07/2015)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia