Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Contratación de servizo de funcionamento, mantemento e conservación da estación depuradora de augas residuais (EDAR) de Arzúa, bombeos (Lema, río Vello e As Barrosas), e fosa séptica de Boente

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS edar2015   

PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS edar 2015

Anuncio

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150304/AnuncioL106-260215-0002_gl.pdf (publicado páxina web o4/03/2015).

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2015/03/06/2015_0000002330.pdf (publicado páxina web 06/03/2015)

 CONSULTA RELATIVA A ESTE PROCESO DE LICITACIÓN (publicado páxina web 18/03/2015)

ANUNCIO DE APERTURA SOBRE B) (publicado páxina web 17/o4/2015)

NOVA DATA DE APERTURA SOBRES B (publicado páxina web 30/04/2015)

ANUNCIO DE APERTURA SOBRE C) (publicado páxina web 14/05/2015)

ADXUDICACIÓN  (publicado páxina web 14/07/2015)

FORMALIZACIÓN (publicado páxina web 14/07/2015)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email