Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Construcción de graderío no campo de fútbol (fase I)

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 22/07/2009

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado

Prezo licitación: 331.364,82 euros

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Informe de adxudicación:

Data de publicación da adxudicación definitiva no perfil: 19.11.2009

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 12.11.2009, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA de dita obra, á empresa  CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L.., por un importe de 262.573,45 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Documentos relaciondos
– prego de clausulas administrativas particulares
– cadro de características

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia