Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Construcción de graderío no campo de fútbol (fase I)

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 22/07/2009

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado

Prezo licitación: 331.364,82 euros

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Informe de adxudicación:

Data de publicación da adxudicación definitiva no perfil: 19.11.2009

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 12.11.2009, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA de dita obra, á empresa  CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L.., por un importe de 262.573,45 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Documentos relaciondos
– prego de clausulas administrativas particulares
– cadro de características

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email