Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

COMPLEMENTO PARA TITULARES DE PENSIÓNS NON CONTRIBUTIVAS QUE RESIDEN NUNHA VIVENDA ALUGADA

Establécese un complemento de pensión dirixido a persoas beneficiarias de pensións NON contributivas de xubilación e invalidez que carezan de vivenda en propiedade e residan de forma habitual nunha vivenda alugada como titular do contrato, sempre que o propietario daquela non teña relación de parentesco co/coa pensionista ata o terceiro grao.

 Requisitos:

 – Ter recoñecida unha PNC de xubilación ou invalidez na data da solicitude e na de resolución.

– Carecer de vivenda en propiedade.

– Ser titular do contrato de arrendamento da vivenda na data da solicitude.

– Non ter coa persoa arrendadora da vivenda alugada relación conxugal ou de parentesco.

– Ter fixada a súa residencia habitual na vivenda alugada.

 Contía:

 A contía do complemento é de 525 euros anuais, que se fará efectivo nun pagamento único.

 Prazo de presentación:

 Ata o 31 de decembro de 2013.

 Información:

 Nos servizos sociais do concello, previa cita.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email