Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Camiño do Campo da Braña (Brandeso) a Viñós

 Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 03/04/2009

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado

Prezo licitación: 47.396,06 euros

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Informe de adxudicación:

A Xunta de Goberno local na súa sesión de data 24.04.09, acordou a ADXUDICACION DEFINITIVA do contrato para a execución da obra nomeada «Camiño do Campo da Braña (Brandeso) a Viñós» a empresa ANTONIO FILLOY, S.A. polo prezo de 47.396,06  euros (IVE incluido), tal como consta no acordo de adxudicación provisional adoptado na Xunta de Goberno Local de data 01.04.2009.

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días a contar dende o seguinte ao da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 30.04.2009

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email