Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Camiño de Sobrado-A Valiña- Estada da Mota e outros

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 17/04/2009

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado

Prezo licitación: 294.946,17 euros

Prazo execución: 6 meses, dende o día seguinte ao do asino da acta de comprobación de replanteo.

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Clasificación e requisitos do contratista: Non se precisa

Informe de adxudicación:

Data de publicación da adxudicación definitiva no perfil: 10.08.2009

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 05.08.2009, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA de dita obra, á empresa  FRANCISCO GOMEZ Y CIA, S.L.., por un importe de 226.780 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Documentos relaciondos
– prego-tipo de cláusulas administrativas das obras comprendidas nos Plans Provinciais

Compartir en facebook
Facebook
Compartir en twitter
Twitter
Compartir en linkedin
LinkedIn
Compartir en pinterest
Pinterest
Compartir en whatsapp
WhatsApp
Compartir en email
Email