Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Camiño de Sobrado-A Valiña- Estada da Mota e outros

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 17/04/2009

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado

Prezo licitación: 294.946,17 euros

Prazo execución: 6 meses, dende o día seguinte ao do asino da acta de comprobación de replanteo.

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Clasificación e requisitos do contratista: Non se precisa

Informe de adxudicación:

Data de publicación da adxudicación definitiva no perfil: 10.08.2009

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 05.08.2009, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA de dita obra, á empresa  FRANCISCO GOMEZ Y CIA, S.L.., por un importe de 226.780 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Documentos relaciondos
– prego-tipo de cláusulas administrativas das obras comprendidas nos Plans Provinciais

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email